προμώτος

Βυζαντινός στρατηγός επί Θεοδοσίου A’ (379 – 395), από τον οποίο διορίστηκε αρχηγός του στρατού στη Θράκη και στην Κάτω Μοισία (τη σημερινή Βουλγαρία). Ο Π. νίκησε κάθε φυλής εισβολείς και προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στο κράτος. Τελικά όμως έπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτορα, έπειτα από διαβολές του διεφθαρμένου αυλικού Ρουφίνου. Ο Π., αγανακτισμένος, ράπισε τον Ρουφίνο και για την πράξη του αυτή μεταφέρθηκε εκ νέου στη Θράκη, όπου και δολοφονήθηκε από μισθοφόρους με διαταγή του Ρουφίνου.
* * *
ὁ, Α
(για στρατιωτικό) αυτός που έλαβε τιμητική διάκριση, που πήρε προαγωγή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. promotus «προαγωγη»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Σαλλούστιος Σεκούνδος Προμώτος — Ρωμαίος πολιτικός και συγγραφέας, που είχε επικληθεί ο Φιλόσοφος. Στους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου υπήρξε έπαρχος της Γαλατίας, στους χρόνους του Ιουλιανού της Ανατολής και κατόπιν ύπατος. Λέγεται πως είναι δική του η πραγματεία Περί… …   Dictionary of Greek

  • Aelius Promotus — (Gr. polytonic|Αίλιος Προμωτος) was an ancient physician of Alexandria,Citation last = Greenhill first = William Alexander author link = contribution = Aelius Promotus editor last = Smith editor first = William title = Dictionary of Greek and… …   Wikipedia

  • Aelius Promotus — (Gr. Αίλιος Προμωτος) est un ancien physicien et médecin d Alexandrie[1], dont on ne connait pas l histoire personnelle, et dont les dates sont incertaines. Jean Baptiste Gaspard d Ansse de Villoison suppose qu il a vécu après l époque de Pompée… …   Wikipédia en Français

  • προμωτιών — ώνως, ἡ, Α η προαγωγή. [ΕΤΥΜΟΛ. < προμῶτος + επίθημα ιών (πρβλ. πορφυρ ιών)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.